Programi i plotë për ditën e hënë


ORARI   Programet

00:00     LAJME
00:30     SHTEGTIM
01:00     DOKUMENTARE
02:00     LAJME
02:30     RRETH GLOBIT
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     SHTEGTIM
05:00     LAJME
05:30     RRETH GLOBIT
06:00     LAJME
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO rts
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO rts
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     LAJM I THELLUAR
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     LAJM I ZGJERUAR
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE(LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE RTS
20:55     5 PYETJE NGA BABARAMO (LIVE)
22:00     LAJM I ZGJERUAR
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     FILM ARTISTIK rts


Programi i plotë për ditën e martë


ORARI   Programet

01:00     5 PYETJE NGA BABARAMO rts
02:00     LAJME
02:30     RRETH GLOBIT
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     SHTEGTIM
05:00     LAJME
05:30     RRETH GLOBIT
06:00     LAJME
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO
15:00     LAJME
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     5 PYETJE NGA BABARAMO rts
17:00     LAJME FLASH(LIVE)
17:05     45 MINUTA
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE(LIVE)
19:00     45 MINUTA rts
20:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE RTS
20:55     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     DOKUMENTARE


Programi i plotë për ditën e mërkurë


ORARI   Programet

00:00     LAJME
00:30     SHTEGTIM
01:00     LAJME
01:30     FILM NOSTALGJI
03:00     LAJME
03:30     VERI JUG
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     GAZETA, TELEFONATA (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     LAJM I ZGJERUAR
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     LAJM I ZGJERUAR
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE(LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE rts
20:55     EMISIONI REPOLITIX (LIVE)
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     EMISIONI REPOLITIX rts


Programi i plotë për ditën e enjte


ORARI   Programet

00:30     VERI JUG
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK
03:00     LAJME
03:30     SHTEGTIM
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     VERI JUG
05:50     VIRAL
06:00     LAJME
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
17:00     LAJME FLASH(LIVE)
17:05     45 MINUTA LIVE
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE(LIVE)
19:00     45 MINUTA rts
19:45     LAJM I ZGJERUAR
20:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE rts
20:55     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     45 MINUTA rts
23:45     VIRAL


Programi i plotë për ditën e premte


ORARI   Programet

00:00     LAJME
00:30     VERI-JUG
01:00     LAJME
01:30     SHTEGTIM
02:00     FILM ARTISTIK rts
03:30     DOKUMENTAR
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     LAJM I ZGJERUAR
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     LAJM I ZGJERUAR
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE(LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE rts
20:55     EMISIONI REPOLITIX(LIVE)
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     EMISIONI REPOLITIX rts


Programi i plotë për ditën e shtunë


ORARI   Programet

00:30     SHTEGTIM
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK rts
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
05:50     VIRAL
06:00     LAJME
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO
11:00     LIVE REPORT
14:00     MADE IN ALBANIA PREMIERE
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     LAJM I ZGJERUAR
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     LAJM I ZGJERUAR
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE(LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE rts
20:55     RUBRIKA "KINEMA REPUBLIKA" PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     DOKUMENTARE rts


Programi i plotë për ditën e dielë


ORARI   Programet

00:30     RRETH GLOBIT
01:00     LAJME
01:30     VERI-JUG
02:00     LAJME
02:30     SHTEGTIM
03:00     LAJME
03:30     RRETH GLOBIT
03:50     VIRAL
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     RRETH GLOBIT
07:00     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO
11:00     LAJME FLASH(LIVE)
11:05     MADE IN ALBANIA rts
12:00     SHTEGTIM PREMIERE
12:30     I FTUAR NE STUDIO
13:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
13:30     I FTUAR NE STUDIO
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     VERI JUG PREMIERE
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     SPECIALE
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     RUBRIKA "KINEMA REPUBLIKA" rts
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE(LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE rts
20:55     FILM NOSTALGJI PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     LAJM I ZGJERUAR