Programi i plotë për ditën e hënë

ORARI   Programet
00:00     LAJME
00:30     SHTEGTIM
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     INTERVAL ME MAGJI
05:00     LAJME
05:30     RRETH GLOBIT
06:00     LAJME
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:00     LAJME FLASH (LIVE)
08:05     SHTYPI DHE JU
08:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
08:50     RUBRIKA "TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA"
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     EMISIONI "RREZE DIELLI"
10:30     LEXIMI I GAZETAVE
10:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
11:00     LIVE REPORT
14:00     KENDI I EKSPERTIT - PRONA IME (LIVE)
15:00     LAJME, MOTI, TRAFIKU (LIVE)
15:30     EMISIONI "PA GJURME" rts
16:30     LAJME, MOTI, TRAFIKU (LIVE)
17:00     ATAK SHOW QUIZ (LIVE)
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     EMISIONI "PA GJURME" (LIVE)
20:00     LAJME, MOTI (LIVE)
20:30     5 PYETJE NGA BABARAMO (LIVE)
22:00     LAJME, MOTI (LIVE)
22:30     EMISIONI "PA GJURME" rts
23:30     5 PYETJE NGA BABARAMO rts

Programi i plotë për ditën e martë

ORARI   Programet
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK
03:00     LAJME
03:30     SHTEGTIM
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     KENDI I EKSPERTIT - PRONA IME rts
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:00     LAJME FLASH (LIVE)
08:05     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
08:50     RUBRIKA "TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA"
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     EMISIONI "RREZE DIELLI"
10:30     LEXIMI I GAZETAVE
10:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
11:00     LIVE REPORT
14:00     EMISIONI "PA GJURME" rts
15:00     EDICIONI INFORMATIV I ZGJERUAR
16:00     EMISIONI 45 MINUTA (LIVE)
17:00     ATAK SHOW QUIZ (LIVE)
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     EMISIONI "PA GJURME" (LIVE)
20:00     LAJME, MOTI (LIVE)
20:30     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:00     LAJME, MOTI (LIVE)
22:30     EMISIONI "PA GJURME"rts
23:30     EMISIONI 45 MINUTA rts

Programi i plotë për ditën e mërkurë

ORARI   Programet
00:00     LAJME
00:30     INTERVAL ME MAGJI
01:00     LAJME
01:30     FILM NOSTALGJI
03:00     LAJME
03:30     VERI JUG
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:00     LAJME FLASH (LIVE)
08:05     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
08:50     RUBRIKA "TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA"
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     EMISIONI "RREZE DIELLI"
10:30     LEXIMI I GAZETAVE
10:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
11:00     LIVE REPORT
14:00     KENDI I EKSPERTIT - PENSIONI IM (LIVE)
15:00     LAJME, MOTI, TRAFIKU (LIVE)
15:30     EMISIONI "PA GJURME"rts
16:30     LAJME, MOTI, TRAFIKU (LIVE)
17:00     ATAK SHOW QUIZ (LIVE)
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     EMISIONI "PA GJURME" (LIVE)
20:00     LAJME, MOTI (LIVE)
20:30     EMISIONI REPOLITIX (LIVE)
22:00     LAJME, MOTI (LIVE)
22:30     EMISIONI "PA GJURME"rts
23:30     EMISIONI REPOLITIX rts

Programi i plotë për ditën e enjte

ORARI   Programet
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK
03:00     LAJME
03:30     SHTEGTIM
04:00     LAJME
04:30     INTERVAL ME MAGJI
05:00     LAJME
05:30     KENDI I EKSPERTIT - ADMINISTRATORI IM rts
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:00     LAJME FLASH (LIVE)
08:05     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
08:50     RUBRIKA "TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA"
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     EMISIONI "RREZE DIELLI"
10:30     LEXIMI I GAZETAVE
10:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
11:00     LIVE REPORT
14:00     EMISIONI "PA GJURME"rts
15:00     EDICIONI INFORMATIV I ZGJERUAR
16:00     EMISIONI 45 MINUTA LIVE
17:00     ATAK SHOW QUIZ (LIVE)
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     EMISIONI "PA GJURME" (LIVE)
20:00     LAJME, MOTI (LIVE)
20:30     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
22:30     EMISIONI "PA GJURME" rts
23:30     EMISIONI 45 MINUTA rts

Programi i plotë për ditën e premte

ORARI   Programet
00:15     RRETH GLOBIT
00:30     VERI-JUG
01:00     LAJME
01:30     SHTEGTIM
02:00     FILM ARTISTIK
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     INTERVAL ME MAGJI
06:00     LAJME
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:00     LAJME FLASH (LIVE)
08:05     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
08:50     RUBRIKA "TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA"
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     EMISIONI "RREZE DIELLI"
10:30     LEXIMI I GAZETAVE
10:45     EMISIONI "RREZE DIELLI"
11:00     LIVE REPORT
14:00     KENDI I EKSPERTIT - MJEKU IM (LIVE)
15:00     LAJME, MOTI, TRAFIKU (LIVE)
15:30     EMISIONI "PA GJURME"rts
16:30     LAJME, MOTI, TRAFIKU (LIVE)
17:00     ATAK SHOW QUIZ (LIVE)
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     EMISIONI "PA GJURME" (LIVE)
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:30     EMISIONI REPOLITIX (LIVE)
22:00     LAJME, MOTI (LIVE)
22:30     EMISIONI "PA GJURME"rts
23:30     EMISIONI REPOLITIX rts

Programi i plotë për ditën e shtunë

ORARI   Programet
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     KENDI I EKSPERTIT - PENSIONI IM rts
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:00     LAJME FLASH (LIVE)
08:05     LEXIMI I GAZETAVE
08:50     RUBRIKA "TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA"rts
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     RREZE DIELLI rts
10:30     LEXIMI I GAZETAVE
11:00     LIVE REPORT
14:00     EMISIONI "PA GJURME"rts
15:00     EDICIONI INFORMATIV I ZGJERUAR
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
16:30     SPECIALE
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
17:30     DOSJA K rts
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     EMISIONI "PA GJURME" rts
20:00     LAJME, MOTI (LIVE)
20:30     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:00     LAJME, MOTI (LIVE)
22:30     INTERVAL ME MAGJI
23:00     LAJME
23:30     DOKUMENTARE

Programi i plotë për ditën e dielë

ORARI   Programet
00:30     RRETH GLOBIT
01:00     LAJME
01:30     VERI-JUG
02:00     LAJME
02:30     SHTEGTIM
03:00     LAJME
03:30     INTERVAL ME MAGJI
03:50     VIRAL
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     RRETH GLOBIT
07:00     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     LEXIMI I GAZETAVE
08:50     RUBRIKA "TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA"rts
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     RREZE DIELLI rts
10:45     INTERVAL ME MAGJI
11:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
11:30     SHTEGTIM PREMIERE
12:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
12:30     SPECIALE
13:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
13:30     VERI JUG PREMIERE
14:00     EMISIONI "PA GJURME"rts
15:00     DOKUMENTARE Premiere
16:00     LAJME, MOTI (LIVE)
16:30     FILM ARTISTIK
18:00     LAJME, MOTI (LIVE)
18:30     SPECIALE
19:00     EMISIONI "PA GJURME" rts
20:00     LAJME, MOTI (LIVE)
20:30     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:00     LAJME, MOTI (LIVE)
22:30     VERI JUG rts
23:00     LAJME