Programi i plotë për ditën e hënë


ORARI   Programet

00:00     LAJME
00:30     SHTEGTIM
01:00     DOKUMENTARE rts
02:00     LAJME
02:30     ALBUM
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     ALBUM
05:00     LAJME
05:30     ALBUM
06:00     RRETH GLOBIT
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     RREZE DIELLI HOROSKOPI, TRAFIKU, MOTI, I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO rts
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     SHTEGTIM
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     VERI-JUG PREMIERE
16:50     FOTO REPORT
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     RRETH GLOBIT PREMIERE
18:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:30     SHTEGTIM
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
20:30     FRIENDS PREMIERE
20:55     5 PYETJE NGA BABARAMO (LIVE)
22:00     SUPERKLIK
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     FILM ARTISTIK rts


Programi i plotë për ditën e martë


ORARI   Programet

01:00     5 PYETJET NGA BABARAMO rts
02:00     LAJME
02:30     RRETH GLOBIT
03:00     LAJME
04:00     LAJME
04:30     FRIENDS
05:00     LAJME
05:30     SUPERKLIK
06:00     ALBUM
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     RREZE DIELLI HOROSKOPI, TRAFIKU, MOTI, I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     5 PYETJET NGA BABARAMO rts
15:35     SUPERKLIK
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:35     RRETH GLOBIT PREMIERE
18:00     LAJME FLASH(LIVE)
18:10     EMISIONI 45 MINUTA(LIVE)
19:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:30     I FTUARI I DITES rts
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
20:30     FRIENDS
20:55     EMISIONI VERSUS(LIVE)
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     FILM NOSTALGJI rts


Programi i plotë për ditën e mërkurë


ORARI   Programet

00:30     VERI JUG
01:00     LAJME
01:30     EMISIONI VERSUS rts
03:00     LAJME
04:00     LAJME
04:30     FRIENDS
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     ALBUM
06:30     GAZETA, TELEFONATA (LIVE)
08:30     RREZE DIELLI HOROSKOPI, TRAFIKU, MOTI, I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO, INSERT(LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO rts
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     VERI JUG
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     SHTEGTIM
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     RRETH GLOBIT PREMIERE
18:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
18:30     SUPERKLIK
19:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:30     I FTUAR NE STUDIO rts
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
20:30     FRIENDS PREMIERE
20:55     EMISIONI VERSUS (LIVE)
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     DOKUMENTARE rts


Programi i plotë për ditën e enjte


ORARI   Programet

00:30     SUPERKLIK
01:00     LAJME
01:30     EMISIONI VERSUS rts
03:00     LAJME
04:00     LAJME
04:30     FRIENDS
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     RRETH GLOBIT
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     RREZE DIELLI HOROSKOPI, TRAFIKU, MOTI, I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO, INSERTE(LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO rts
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     VERI JUG
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:35     RRETH GLOBIT PREMIERE
18:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:30     SHTEGTIM
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
20:30     FRIENDS PREMIERE
20:55     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:30     SUPERKLIK


Programi i plotë për ditën e premte


ORARI   Programet

00:00     LAJME
00:30     VERI JUG
01:00     LAJME
01:30     ALBUM
02:00     FILM ARTISTIK rts
04:00     LAJME
04:30     FRIENDS rts
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     RRETH GLOBIT
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     RREZE DIELLI HOROSKOPI, TRAFIKU, MOTI, I FTUAR NE STUDIO(LIVE)
09:00     LAJME(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO, INSERT(LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO rts
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     VERI JUG
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     RRETH GLOBIT PREMIERE
18:00     LAJME FLASH(LIVE)
18:10     EMISIONI 45 MINUTA (LIVE)
19:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:30     I FTUAR NE STUDIO rts
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
20:30     FRIENDS PREMIERE
20:55     EMISIONI VERSUS(LIVE)
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     FILM ARTISTIK rts


Programi i plotë për ditën e shtunë


ORARI   Programet

00:30     SHTEGTIM
01:00     LAJME
01:30     EMISIONI VERSUS rts
03:00     LAJME
04:00     LAJME
04:30     FRIENDS
05:00     LAJME
05:30     ALBUM
06:00     RRETH GLOBIT
06:30     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     RREZE DIELLI TRAFIKU, MOTI(LIVE)
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI I FTUAR rts, INSERT
11:00     LIVE REPORT
14:00     MADE IN ALBANIA
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
15:30     HIT REPORT
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     VERI JUG
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
17:30     RRETH GLOBIT PREMIERE
18:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
18:30     HIT REPORT
19:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:30     ALBUM
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
20:55     RUBRIKA KINEMA REPUBLIKA PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     DOKUMENTARE rts


Programi i plotë për ditën e dielë


ORARI   Programet

00:30     SUPERKLIK
01:00     LAJME
01:30     VERI JUG
02:00     LAJME
02:30     ALBUM
03:00     LAJME
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     HIT REPORT
07:00     GAZETA, TELEFONATA(LIVE)
08:30     RREZE DIELLI TRAFIKU, MOTI(LIVE)
09:00     LAJME(LIVE)
09:10     RREZE DIELLI TE GATUAJME ME ZONJEN TEFTA
10:00     LAJME(LIVE)
10:20     RREZE DIELLI INSERTE
11:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
11:30     HIT REPORT
12:00     DOKUMENTARE PREMIERE
13:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
13:30     RRETH GLOBIT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
14:30     SHTEGTIM
15:00     MADE IN ALBANIA
15:50     FOTO REPORT
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
16:30     RUBRIKA KINEMA REPUBLIKA rts
18:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
18:30     VERI JUG
19:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
19:30     HIT REPORT
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
20:30     RRETH GLOBIT
20:55     FILM NOSTALGJI PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI(LIVE)
23:00     MADE IN ALBANIA