Programi i plotë për ditën e hënë

ORARI   Programet
00:00     LAJME
00:30     SHTEGTIM
01:00     LAJME
01:30     FILM NOSTALGJI
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     SHTEGTIM
05:00     LAJME
05:30     RRETH GLOBIT
06:00     LAJME
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH(LIVE)
09:05     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
09:30     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:30     GAZETA
10:45     RREZE DIELLI (LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO rts
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO rts
16:00     KENDI I EKSPERTIT - PRONA IME (LIVE)
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
17:30     LAJM I ZGJERUAR
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:55     5 PYETJE NGA BABARAMO (LIVE)
22:00     LAJM I ZGJERUAR
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
23:05     DOKUMENTARE

Programi i plotë për ditën e martë

ORARI   Programet
00:00     5 PYETJE NGA BABARAMO rts
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK
03:00     LAJME
03:30     SHTEGTIM
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     KENDI I EKSPERTIT - PRONA IME rts
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH (LIVE)
09:05     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
09:30     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:30     GAZETA
10:45     RREZE DIELLI (LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
14:30     5 PYETJE NGA BABARAMO rts
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     KENDI I EKSPERTIT - SPECIALISTI IM (LIVE)
17:00     LAJME FLASH (LIVE)
17:05     EMISIONI 45 MINUTA
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:55     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
23:00     EMISIONI 45 MINUTA rts

Programi i plotë për ditën e mërkurë

ORARI   Programet
00:00     LAJME
00:30     SHTEGTIM
01:00     LAJME
01:30     FILM NOSTALGJI
03:00     LAJME
03:30     VERI JUG
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     KENDI I EKSPERTIT - SPECIALISTI IM RTS
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH (LIVE)
09:05     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
09:30     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:30     GAZETA
10:45     RREZE DIELLI (LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     KENDI I EKSPERTIT - ADMINISTRATORI IM (LIVE)
17:00     LAJME FLASH (LIVE)
17:05     EMISIONI 45 MINUTA rts
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:55     EMISIONI REPOLITIX (LIVE)
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
23:05     LAJM I ZGJERUAR
23:30     EMISIONI REPOLITIX rts

Programi i plotë për ditën e enjte

ORARI   Programet
01:00     LAJME
01:30     FILM NOSTALGJI
03:00     LAJME
03:30     SHTEGTIM
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     KENDI I EKSPERTIT - ADMINISTRATORI IM rts
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH (LIVE)
09:05     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
09:30     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:30     GAZETA
10:45     RREZE DIELLI (LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
17:00     LAJME FLASH (LIVE)
17:05     EMISIONI 45 MINUTA LIVE
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:55     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
23:00     EMISIONI 45 MINUTA rts
23:45     VIRAL

Programi i plotë për ditën e premte

ORARI   Programet
00:00     LAJME
00:30     VERI-JUG
01:00     LAJME
01:30     SHTEGTIM
02:00     FILM NOSTALGJIK
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH (LIVE)
09:05     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
09:30     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA (LIVE)
10:30     GAZETA
10:45     RREZE DIELLI (LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
14:30     I FTUAR NE STUDIO
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     KENDI I EKSPERTIT - PENSIONI IM (LIVE)
17:00     LAJME FLASH (LIVE)
17:05     EMISIONI 45 MINUTA rts 18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO (LIVE)
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:55     EMISIONI REPOLITIX (LIVE)
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
23:05     LAJM I ZGJERUAR
23:00     EMISIONI REPOLITIX rts

Programi i plotë për ditën e shtunë

ORARI   Programet
01:00     LAJME
01:30     FILM ARTISTIK
03:00     LAJME
03:30     VERI-JUG
04:00     LAJME
04:30     RRETH GLOBIT
05:00     LAJME
05:30     KENDI I EKSPERTIT - PENSIONI IM rts
06:20     VIRAL
06:30     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH (LIVE)
09:05     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO rts
09:30     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA rts
10:00     LAJME FLASH (LIVE)
10:05     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA rts
10:35     GAZETA (LIVE)
11:00     LIVE REPORT
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
14:30     LAJM I ZGJERUAR
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
15:30     I FTUAR NE STUDIO
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
16:30     LAJM I ZGJERUAR
17:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
17:30     LAJM I ZGJERUAR
18:00     EDICIONI QENDROR I LAJMEVE (LIVE)
19:00     I FTUAR NE STUDIO
19:30     LAJM I ZGJERUAR
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:55     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
23:00     DOKUMENTARE rts

Programi i plotë për ditën e dielë

ORARI   Programet
00:30     RRETH GLOBIT
01:00     LAJME
01:30     VERI-JUG
02:00     LAJME
02:30     SHTEGTIM
03:00     LAJME
03:30     RRETH GLOBIT
03:50     VIRAL
04:00     LAJME
04:30     VERI JUG
05:00     LAJME
05:30     SHTEGTIM
06:00     LAJME
06:30     RRETH GLOBIT
07:00     SHTYPI I DITES DHE JU (LIVE)
08:30     GAZETA rts
09:00     LAJME FLASH (LIVE)
09:05     RREZE DIELLI I FTUAR NE STUDIO rts
09:25     TE GATUAJME ME ZONJEN VJOLLCA rts
10:30     RRETH GLOBIT
11:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
11:30     SPECIALE
12:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
12:30     SHTEGTIM PREMIERE
13:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
13:30     I FTUAR NE STUDIO
14:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
14:30     VERI JUG PREMIERE
15:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
15:30     SPECIALE
16:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
16:30     FILM ARTISTIK
18:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
18:30     SPECIALE
19:00     DOKUMENTARE
19:45     VIRAL
20:00     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
20:55     FILM ARTISTIK PREMIERE
22:30     LAJME, TRAFIKU, MOTI (LIVE)
23:00     LAJM I ZGJERUAR