Bashkia: DIBER

Perditesimi: 12:15

QV te numeruar: 100/101

60.82%

40.87%

19.95%

19.28%

49.03%

-29.75%

19.46%

8.28%

11.18%

Bashkia: DURRES

Perditesimi: 14:47

QV te numeruar: 335/337

58.36%

50.37%

7.99%

12.02%

41.79%

-29.77%

29.62%

6.05%

23.57%

Bashkia: Lushnje

Perditesimi: 09:41

QV te numeruar: 157/157

59.41%

53.73%

5.68%

10.73%

36.99%

-26.26%

30.91%

6.31%

24.6%

Bashkia: RROGOZHINE

Perditesimi: 13:15

QV te numeruar: 53/53

60.73%

50.45%

10.28%

21.96%

37.33%

-15.37%

17.31%

5.84%

11.47%

Bashkia: SHKODER

Perditesimi: 15:40

QV te numeruar: 247/250

39.51%

23.95%

15.56%

17.06%

45.25%

-28.19%

43.43%

11.87%

31.56%

Bashkia: VORE

Perditesimi: 22:11

QV te numeruar: 44/44

69.39%

53.85%

15.54%

6.29%

36.32%

-30.03%

24.33%

5.73%

18.6%