Repolitix

Emisioni Repolitix i drejtuar gazetari Denis Minga me fokus të veçantë ngjarjen dhe zhvillimin e ditës.

Aktualiteti politik, analiza ekonomike , drejtësia dhe investigimi , ngjarjet ekskluzive dhe krizat ndërkombëtare trajtohen gjerësisht në Repolitix. 

Emisione të tjera

Arkiva